Gizlilik Politikası

Samsung Parça tarafından işletilmekte olan samsungparca.com web sitesini ziyaret eden kişilerin verilerinin gizlenmesini sağlamak ve ziyaretçilerin bilgilerinin korunması firmamızın öncelikli ilkelerinden biridir. İnternet gizlilik politikası aracılığı ile ziyaretçilerin kişisel verileri işlenmektedir. Aşağıda internet sitemiz için geçerli olan Gizlilik Politikası çalışması hakkında açıklamalar yer almaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Gizlilik politikası ile web sitemize giriş yapan internet kullanıcılarına; veri sahibi olan kişinin hakları, veri sahibi olan kişinin hangi verilerine ulaşıldığı ve bu verilerin hukuki gerekçeler ile birlikte toplanma sebebi bilgisi verilmektedir. Ayrıca kişisel verilerin işlenme nedenleri ve bu verilerin kimler ile hangi şartlar altında paylaşıldığı, depolanan verilerin ne kadar süre ile saklandığı ve depolanan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirler hakkında bilgilendirilme yapılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuksal Dayanaklar

İnternet kullanıcılarının kim olduğuna dair belirlemenin yapılmasını sağlayan bilgiler kişisel verilerdir. samsungparca.com sitesi olarak kişisel verilerin işlenmesine yönelik olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bununla ilgili olan mevzuat çerçevesinde işlemlerinizi gerçekleştirmekteyiz.

Bir internet kullanıcısının web sitemizi ziyaret ettiğinde site tarafından elde edilen veriler; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ürün ev hizmet kullanım bilgisi, müşterilerin işlem bilgileri ve pazarlama bilgileridir. Kişilere ait olan bu özel bilgiler, teknik iletişim dosyaları olan cookies tarafından elde edilmektedir. Cookies yani çerezler hakkında daha ayrıntılı bir bilgi için Çerez Politikası yazısı incelenmelidir.

Kişisel Verilerin Toplanma Amacı

İnternet kullanıcıların sitemizi ziyaret etmesi sırasında elde edilmekte olan kişisel veriler, hepsiniburadanal.com tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedeniyle ve bu kanuna uygun olarak toplanmaktadır. Bu veri toplama işlemini gerekli kılan durumlar şunlardır:

 • 1)İnternet sitemizin sunduğu hizmet ve ürünlerden site ziyaretçilerinin faydalanmasını sağlamak ve bunu sağlamak için de gerekli olan çalışmaların iş birimleri tarafından yapılmasına data oluşturmak
 • 2)İnternet sitemizin sunduğu hizmet ve ürünlerin internet kullanıcılarının beğenilerine, ilgilerine, satın alma davranışlarına ve ihtiyaçlarına göre önerilmesini sağlamak. Bunun için gerekli olan çalışmaların ve tanıtım faaliyetlerinin sürecine olumlu etki etmek
 • 3)İnternet sitemizin iş ve ticaret stratejilerinin gerçekleştirilmesini ve planlanmasını sağlamak
 • 4)İnternet sitemizin ve internet sitemiz ile ilişkide bulunan kişilerin güvenliğini sağlamak

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Site ziyaretçilerinin elde edilen verileri, kişisel verilen işlenme amaçları kapsamında iş ortaklarımızla paylaşılabilinmektedir. Bu iş ortakları; çağrı merkezleri, çeşitli araştırma şirketleri ve hosting sağlayıcıları olabilmektedir. Ayrıca firma ortaklarımızla, resmi birimlere ve kanun çerçevesinde özel kişilerle de kişisel veriler aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanması

İlgili kanuna ve kanunla ilgili olarak mevzuatlara göre telefonkilifim.net tarafından işlenen veriler silinerek yok edilebilmektedir.  samsungparca.com, kanuna uygun olarak herhangi bir uyuşmazlık durumunda önlem olarak kişisel verileri işlemekte ve yasal sınırlılıklar içerisinde depolamaktadır. Depolanan bu kişisel veriler, belirtilen amaçlar dışında kesinlikle kullanılmamakta ve gerekli olmadıkça erişim sağlanmamaktadır. Kişisel veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Politikası yazısı incelenmelidir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

İnternet sitemize erişim sağlayan internet kullanıcılarının kanun çerçevesinde sahip olduğu haklar şunlardır:

 • 1)Kendilerine ait olan kişisel verilerin işlenip işlenmediği bilgisine ulaşma
 • 2)Söz konusu kişisel veriler eğer işlenmiş ise bilgi edinme
 • 3)Kişilerin kendilerine ait olan kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • 4)Kişilerin kendilerine ait olan kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme
 • 5)Kişisel verilen yanlış veya eksik olarak işlenmesi durumunda düzenleme talep etme
 • 6)İlgili kanun çerçevesinde işlenen verilerin yok edilmesini talep etme
 • 7)Kişisel verilen kanun dışı ve kanuna uygun olmayan bir şekilde işlenmesi durumunda ortaya çıkan zararın giderilmesini isteme

Site ziyaretçilerimiz, kişisel verilerinden doğan haklar nedeniyle bizimle iletişime geçebilmekte ve sorularını yöneltebilmektedir. Firmamız ile bu konu hakkında iletişime geçilmesi durumunda maksimum 14 gün içinde geri bildirim ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Fakat talep edilen işlem herhangi bir maliyet gerektiriyor ise söz konusu meblağ, talepte bulunan kişiden talep edilmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınan Tedbirler

samsungparca.com, internet kullanıcılarının kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak adına kanun çerçevesinde hareket etmekte ve gerekli önlemleri almaktadır. Güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak alınan tedbirler şunlardır:

 • 1)Kanuna aykırı veri toplanmasını ve işlenmesini önlemek
 • 2)Kanuna aykırı olarak depolanan kişisel verilere erişimi önlemek
 • 3)Elde edilen kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak

Firmamız, ziyaretçilerinin veri güvenliklerini sağlamak adına gerekli olan tüm tedbirleri, idari ve teknik olmak üzere iki kategoride almaktadır. Mağazamızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

samsungparca.com